Aktuality

Modifikace výzvy Prorodinná opatření II

Oznamujeme, že došlo k prodloužení data přijímání žádostí ve výzvě Prorodinná opatření II. A to na 30. 10. 2018 do 12 hodin.

Seznam přijatých žádostí v OPZ

K 1. Výzvě OPZ Podpora zaměstnanosti bylo podáno 7 žádostí.

 pdfSeznam_projektu.pdf

Upozornění na termín

Nejpozději v pátek 25.5.2018 je možno podat přes Portál farmáře žádosti o dotaci v rámci 1.výzvy PRV.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí