Upozornění na termín

Nejpozději v pátek 25.5.2018 je možno podat přes Portál farmáře žádosti o dotaci v rámci 1.výzvy PRV.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí