Seznam přijatých žádostí v OPZ

K 1. Výzvě OPZ Podpora zaměstnanosti bylo podáno 7 žádostí.

 pdfSeznam_projektu.pdf

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí