Vyhlášení výzvy č.2 PRV

V průběhu ledna 2019 vyhlásí MAS MOST Vysočiny  výzvu č.2 z Programu rozvoje venkova:

Budou vyhlášena celkem 4 opatření.

Aktuální  informace budou zveřejněny počátkem roku 2019.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí