Křoví

ZUJ: 595951
Katastrální výměra: 704 ha
Počet obyvatel: 531
Adresa úřadu: Obecní úřad Křoví
Křoví 32
594 54 Křoví
Telefon: +420 566 538 125
E-mail: oukrovi@tiscali.cz
Web: www.obec-krovi.cz

2013-10-18-13-29-08_Krovi.jpg

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí