Tasov

ZUJ: 591831
Katastrální výměra: 1372 ha
Počet obyvatel: 594
Adresa úřadu: Obecní úřad Tasov
Tasov 240
675 79 Tasov
Telefon: +420 566 547 159
E-mail: obec@tasov-tr.cz
Web: www.tasov-tr.cz

2013-10-18-13-43-39_Tasov.jpg

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí