Lavičky

ZUJ: 596019
Katastrální výměra: 573 ha
Počet obyvatel: 402
Adresa úřadu: Obecní úřad Lavičky
Lavičky 90
594 01 Velké Meziříčí
Telefon: +420 566 522 763
E-mail: obecniurad@obec-lavicky.cz
Web: www.obec-lavicky.cz

2013-10-18-14-00-13_Lavicky1.jpg

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí