Skřinářov

ZUJ: 596761
Katastrální výměra: 899 ha
Počet obyvatel: 139
Adresa úřadu: Obecní úřad Skřinářov
Skřinářov 28
594 53 Žďár nad Sázavou
Telefon: +420 564 571 009
E-mail: skrinarov@tiscali.cz
Web: www.skrinarov.wbs.cz

2013-10-18-14-03-34_Skrinarov1.jpg

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí