Zadní Zhořec

ZUJ: 597121
Katastrální výměra: 414ha 
Počet obyvatel: 138
Adresa úřadu: Obecní úřad Zadní Zhořec
Zadní Zhořec 44
594 44 Radostín nad Oslavou
Telefon: +420 723 688 738
E-mail: info@zadnizhorec.cz
Web: www.zadnizhorec.cz

2013-10-18-10-56-47_ZadniZhorec1.jpg

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí