Operační program zaměstnanost plus (OPZ+)

Od 1. dubna 2023 realizuje MAS MOST Vysočiny projekt  "Akční plán SCLLD pro OPZ+ MAS MOST Vysočiny". Projekt bude realizován do 31.3.2026.

Celkové způsobilé výdaje činí 9 558 277 Kč.

  • Projekt je zaměřen na podporu komunitní práce ve vybraných obcích MAS MOST Vysočiny, na zaměstnávání osob z vybraných cílových skupin.
  • Další aktivitou projektu je zřízení dětského komunitního klubu pro zdravotně znevýhodněné děti. Pro tyto děti bude jednou ročně pořádán venkovský komunitní tábor.

Animační činnost:

pdfZápis-Valná hromada_Mikroregionu_VMB-16.6.2022.pdf

pdfZápis-Velká_Bíteš-14.9.2022.pdf

pdfZápis-Velká_Bíteš-31.8.2022.pdf

pdfZápis-Měřín-30.8.2022.pdf

pdfZápis-Ořechov-26.8.2022.pdf

pdfZápis-Kozlov-18.8.2022.pdf

pdfZápis-Osová_Bítýška-8.3.2022.pdf

pdfZápis-Charita-2.3.2022.pdf

pdfZápis-Charita-25.1.2022.pdf

Prezentace:

pptxPředstavení_OPZ+_Valná_hromada.pptx

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí