Aktualizace návrhu priorit a cílů / květen 2022

PRIORITA 1

Dostupnost, inkluze a kvalita předškolního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí

Cíl 1.1

Infrastruktura MŠ – Rekonstrukce a výstavba MŠ

Cíl 1.2

Vybavení MŠ - zvýšení kvality vzdělávání

Cíl 1.3

Zvyšování kvalifikace pedagogů

Cíl 1.4

Podpora vzdělávání dětí - Rozvoj pregramotností u dětí MŠ

PRIORITA 2

Dostupnost, inkluze a kvalita základního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí se zaměřením především na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Cíl 2.1

Infrastruktura ZŠ – Rekonstrukce ZŠ

Cíl 2.2

Vybavení ZŠ – zkvalitnění výuky

Cíl 2.3

Podpora výuky v ZŠ - Zvyšování kvalifikace pedagogů

Cíl 2.4

Podpora vzdělávání žáků - Rozvoj gramotností a rozvoj potenciálu každého žáka

PRIORITA 3

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního

vzdělávání a základních uměleckých škol v ORP Velké Meziříčí

Cíl 3.1

Rekonstrukce a vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání a

Základních uměleckých škol

Cíl 3.2

Zvyšování kvalifikace pedagogů/pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání a ZUŠ

Cíl 3.3

Podpora volnočasových aktivit dětí a žáků

PRIORITA 4

Posílení spolupráce a dosažení souladu mezi aktéry vzdělávání v ORP Velké Meziříčí

Cíl 4.1

Spolupráce klíčových aktérů vzdělávání

 

Případné připomínky je možno zaslat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 20.5.2022.

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí