Kalendář akcí

Infolisty o průběhu realizace projektu MAP II

Kalendář akcí_MAP_II - 2021:

Datum

Událost (akce)

Lektor

Leden 2021

Setkání realizačního týmu

 

21.-22.1.2021

Účast na konferenci Úspěch pro každého žáka (on-line)

 

27.1.2021

Pracovní workshop – Regionální učebnice, místně ukotvené učení

Martin Kříž

28.1.2021

Jazyková výchova u dětí předškolního věku

Mgr. Lenka Bínová

Únor 2021

Setkání realizačního týmu

 

5.2.2021

Vzrůstající agresivita u dětí předškolního věku- (on-line pro veřejnost)

Mgr. Lenka Bínová

10.2.2021

Setkání realizátorů IPo MAP (on-line)

Mgr. Darina Čermáková

Březen 2021

Setkání realizačního týmu

 

1.3.2021

Matematická pregramotnost (on-line)

Mgr. Lenka Bínová

15.3.2021

Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora (on-line)

PaedDr. Zdeněk Martínek

19.3.2021

Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem (on-line)

Mgr. Lenka Bínová

26.-27.3.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Mgr. Kateřina Šafránková

Mgr. Květa Krüger

Duben 2021

Setkání realizačního týmu

 

14.4.2021

On-line beseda a čtení se spisovatelkou

Markéta Vítková

15.4.2021

Autismus (on-line)

Mgr. Ilona Dohnalová

16.4.2021

Rizikové chování dětí a mládeže (on-line)

PaedDr. Zdeněk Martínek

29.4.2021

Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění grafomotorických obtíží (on-line)

Mgr. Lenka Bínová

Květen 2021

Setkání realizačního týmu

 

5.5.2021

Rady a tipy na internet i mimo něj, vybíráme PC/tablet atd.

Bc. Jakub Kachlík

11.5.2021

Listování - Šmodrcha

Lukáš Hejlík, Věra Hollá

12.5.2021

Mějme více pod kontrolou, co děti na internetu dělají

Bc. Jakub Kachlík

13.5.2021

Listování – Život k sežrání

Lukáš Hejlík, Novotný, Lánská

17.5., 24.5.2021

Čtením a psaním ke kritickému myšlení – ochutnávka s beletristickými texty

Mgr. Kateřina Šafránková

Mgr. Květa Krüger

Červen 2021

Setkání realizačního týmu

 

20.5., 3.6., 9.6., 14.6., 22.6.2021

Beseda se včelařem – Včely a její dary

Farma Kočí

7.6.2021

On-line beseda a čtení se spisovatelkou

Markéta Vítková

9.6.2021

Kvalita vyučování ve školách s orientací na inkluzívní vzdělávání

Prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Červenec 2021

Setkání realizačního týmu

 

Srpen 2021

Setkání realizačního týmu

 

Září 2021

Setkání realizačního týmu

 

4.9.2021

Občanská výchova jinak?

Mgr. Juraj Hvorecký, PhDr. Ondřej Lánský a další

7.9.2021

Začlenění dítěte do prostředí MŠ, aneb aby se start podařil

Mgr. Lenka Bínová

23.9.2021

Agresivita ve škole-jak zvládat agresi u žáků a rodičů

PhDr. Lenka Svobodová

24.9.2021

Montessori-přirozené principy učení, osobnostní rysy

Hana Mokrá

Říjen 2021

 

 

6.10.2021

Dílna psaní

MgA. Nina Rutová

7.10.2021

Hudebka pro nehudebníky

Prof. PhDr. Eva Jenčková

Listopad 2021

Setkání realizačního týmu

 

3.11.2021

Festival vzdělávání

 

30.11.2021

Hodnocení pedagogů (on-line)

Mgr. Irena Trojanová

 

Agresivita ve škole-jak zvládat agresi u žáků a rodičů

PhDr. Lenka Svobodová

 

pdfKalendář událostí_MAP_II - 2020.pdf

pdfKalendář událostí_MAP_II - 2019.pdf 

pdfKalendář událostí_MAP_II - 2018.pdf 

   *ZRUŠENO= akce byly zrušeny kvůli nouzovému stavu v ČR, proběhnou v příštím školním roce

.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí