Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce je plánování nákladů, identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit.

Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol, svazku obcí. Schází se min. 4x ročně.

Přehled členů PS: 

JMÉNO

FUNKCE

Michal Drápela

Vedoucí pracovní skupiny

starosta obce Martinice

 

Martin Vávra

starosta obce Vídeň

 

Mgr. Jitka Dobrovolná

ředitelka ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Mostiště 50

 

Mgr. František Eliáš

ředitel ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory

 

JUDr. Diana Kutnerová

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, finanční partner projektu MAP II

Setkání pracovní skupiny:

 

Setkání 25.4.2019  pdfZápis č.1-25.4.2019

Setkání 18.6.2019   pdfZápis č.2-18.6.2019

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí