Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Pracovní skupina se zabývá především přechody dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání.

Obsahem pracovní skupiny je vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností, informací a odborně vedené diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol.  Pracovní skupina posuzuje, z pohledu zásad rovného přístupu ke vzdělávání, navržené aktivity v akčním plánu.

Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území a podílí se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

Schází se min. 4x ročně.

Přehled členů PS

Jméno

Funkce

Mgr. Magdalena Rybárová

Vedoucí pracovní skupiny

 

Ředitelka ZŠ Lavičky

 

Mgr. Věra Havlišová

 

Ředitelka MŠ Lavičky

 

Mgr. Dagmar Jánová

Pedagog ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí

 

Mgr. Monika Holánková

Pedagog MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

 

Mgr. Zdeňka Požárová

 

Ředitelka MŠ Velké Meziříčí

 

Mgr. Jana Lišková

Pedagogicko-psychologická poradna Velké Meziříčí

 

Setkání pracovní skupiny:

Setkání 25.4.2019  pdfZápis č.1-25.4.2019

Setkání 20.6.2019  pdfZápis č.2-20.6.2019

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí