Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji dané gramotnosti či pregramotnosti.

Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Schází se min. 4x ročně.

Přehled členů PS:

Jméno

Funkce

Mgr. Milada Sklenářová

Vedoucí pracovní skupiny

 

Pedagog ZŠ Velká Bíteš

 

Mgr. Šárka Topinková

 

Pedagog ZŠ Velká Bíteš

 

Bc. Daniela Doláková

 

Vedoucí učitelka MŠ Osová Bítýška

 

Mgr. Lenka Kühtreiberová

 

Pedagog ZŠ Měřín

 

Mgr. Leona Pálková

 

Pedagog ZŠ Křižanov

 

Kateřina Hošková

 

Pedagog MŠ Velké Meziříčí

 

Setkání pracovní skupiny:

Setkání 21.5.2019  pdfZápis č.1-21.5.2019

Setkání 3.6.2019    pdfZápis č.2-3.6.2019

 

 

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí