Pracovní skupina pro rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a pro rozvoj potenciálu každého žáka

Téma polytechnického vzdělávání bylo řešeno již v rámci projektu MAP I, proto je tato pracovní skupina utvořena i v projektu MAP II, z důvodu prohloubení podpory tematické oblasti polytechnického vzdělávání. Nedílnou součástí její práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání. Pracovní skupina se zabývá také identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojením do práce pracovní skupiny.  Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.

Schází se min. 4x ročně.

Přehled členů PS:

Jméno

Funkce

Mgr. Jana Audy

Vedoucí pracovní skupiny

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

 

Mgr. Bohdana Musilová

 

Ředitelka MŠ Ořechov

 

Jana Stehlíková

 

Ředitelka MŠ Vídeň

 

Mgr. Michal Koudelík

 

Pedagog ZŠ a Praktická škola Velké Meziříčí

 

Martina Střechová

 

Pedagog MŠ Velké Meziříčí

 

Mgr. Radka Pešková

 

Pedagog ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická

 

Monika Kamenská

Vychovatelka ŠD, ZŠ a MŠ Lhotky, Velké Meziříčí

 

Mgr. Zuzana Jurková

 

Pedagog ZŠ Hany Benešové, Bory

.

Setkání pracovní skupiny:

Setkání 25.4.2019   pdfZápis č.1-25.4.2019

Setkání 12.6.2019   pdfZápis č.2-12.6.2019

.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí