Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které povedou k rozvoji matematické gramotnosti/pregramotnosti.

Nedílnou součástí práce je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou pre/gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Dále se pracovní skupina podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Schází se min. 4x ročně.

Přehled členů PS:                            

Jméno

Funkce

Mgr. Veronika Pechová

Vedoucí pracovní skupiny

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Moravec

 

Mgr. Olga Čermáková

 

Pedagog ZŠ Velká Bíteš

 

Mgr. Ilona Brůžičková

 

Pedagog ZŠ Velká Bíteš

 

Bc. Jana Kovářová

 

Pedagog MŠ Velké Meziříčí

 

Mgr. Vladimíra Stará

 

Pedagog ZŠ Hany Benešové, Bory

 

Mgr. Jiří Bližňák

 

Pedagog ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická

 

Setkání pracovní skupiny:

Setkání 25.4.2019   pdfZápis_č.1-25.4.2019

Setkání 13.6.2019   pdfZápis č.2-13.6.2019

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí