Řídící výbor

Činnost Řídícího výboru

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. Skládá se ze zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor je povinný pro všechna partnerství. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem.

Co je jeho hlavní náplní?

projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP (zejm. analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, průběžnou a závěrečnou evaluaci)
na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV, volí svého předsedu
zasedání ŘV jsou neveřejná a schází se podle potřeby, nejméně však 2x ročně nebo na základě podnětu některého z členů ŘV MAP či RT MAP

Statut ŘV pdfStatut_ŘV.pdf

Jednací řád ŘV pdfJednací_řád_ŘV.pdf

 PŘEHLED ČLENŮ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU projektu „MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí“

 

Zastupuje

 

Jméno

 

Instituce

 

Kraj Vysočina

 

Mgr. Miloš Molák

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení strategického plánování

 

KAP

 

RNDr. Kamil Ubr

Vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina

Zástupce Centra podpory projektu SRP

Mgr. Darina Čermáková

 

NIDV Jihlava

Zástupce RT MAP

 

JUDr. Diana Kutnerová

 

MOST Vysočiny, o.p.s.

Zástupce ORP

 

Ing. Pavel Stupka

Vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu Velké Meziříčí

Zástupci zřizovatelů škol

 

Ing. Karel Dvořák

 

Starosta obce Ruda

 

 

Martin Vávra

 

Starosta obce Vídeň

Zástupci obcí, které nezřizují školu

 

Michal Drápela

 

Starosta obce Martinice

 

 

 

Mgr. Jitka Kostečková

 

Pedagog, ZŠ Sokolovská

 

 

 

Mgr. Petr Blažek

 

Ředitel ZŠ Školní

 

Vedení škol,

 

Mgr. Josef Prokop

 

Ředitel Základní školy a Praktické školy

učitelé

 

Mgr. Daniel Ubr

 

Ředitel ZŠ a MŠ Křižanov

 

 

Mgr. Naděžda Buriánová

 

 

Pedagog, MŠ Velká Bíteš

 

 

Mgr. Irena Martincová

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Tasov

 

 

Mgr. Milan Malý

 

Ředitel ZŠ a MŠ Osová Bítýška

 

 

Mgr. Veronika Pechová

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Moravec

 

Mgr. Hana Sedláková

 

Ředitelka MŠ Velká Bíteš

 

Mgr. Bohdana Musilová

 

 

Ředitelka MŠ Ořechov

 

Mgr. Jitka Dobrovolná

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Mostiště

Zástupce školních družin

 

Mgr. Eva Rozmarinová

 

Vedoucí vychovatelka ZŠ Měřín

 

Zástupce

 

Ing. Jitka Kočí

 

Vlkov

rodičů

 

 

Ing. Monika Bližňáková

 

Jabloňov

Zástupce organizací neformální vzdělávání

 

RNDr. Jozef Zetěk

 

Chaloupky

 

ZUŠ

 

Mgr. Martin Karásek

 

Ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

 

Mikroregion VMB

 

Ing. Jiří Servít

 

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí