Rozvoj a aktualizace MAP

Organizační struktura MAP II         pdfOrganizační_struktura_MAP_II.pdf

Identifikace dotčené veřejnosti        pdfIdentifikace dotčené veřejnosti-aktualizace

Komunikační plán                            pdfKomunikační_plán_MAP_II.pdf

Agregovaný popis potřeb škol - ZŠ  pdfVYHODNOCENI_ZŠ__FINAL.pdf

Agregovaný popis potřeb škol - MŠ pdfVYHODNOCENI_MŠ_FINAL.pdf

Dohoda o prioritách                          pdfDohoda_o_prioritách-18.2.2020.pdf

Dohoda o prioritách                          pdfDohoda_o_prioritách-27.6.2022.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

strategický rámec MAP do roku 2023 pdfStrategický_rámec_MAP_verze_8.0 k 27.6.2022.pdf

Strategický rámec MAP do roku 2023pdfStrategický rámec MAP_verze_7.0._k_24.11.2021.pdf

Strategický rámec MAP do roku 2023 pdfStrategický rámec MAP_verze_6.0-_k_8.12.2020.pdf

Strategický rámec MAP do roku 2023 pdfStrategický_rámec_MAP_verze_5.0-k 18.2.2020.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území ORP Velké Meziříčí (2019-2020) pdfFINAL-MAP_2019-2020.pdf

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí