Rok 2005

Studie využití zdrojů podzemních vod v regionu Velkého Meziříčí

Název projektu: Studie využití zdrojů podzemních vod v regionu Velkého Meziříčí
Žadatel: ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Nad Kunšovcem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí
Celkové náklady projektu: 218 750,- Kč
Výše dotace: 105 000,- Kč (48%)

Využití bioodpadu v Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko

Název projektu: Využití bioodpadu v Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko ( studie )
Žadatel: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Celkové náklady projektu: 148 750,- Kč
Výše dotace: 100 000,- Kč

Nákup mobiliáře pro síť dětských hřišť

Název projektu: Nákup mobiliáře pro síť dětských hřišť
Žadatel: Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Celkové náklady projektu: 1 647 195,- Kč
Výše dotace: 1 045 310,- Kč

Studie rozvoje cyklotras

Název projektu: Studie rozvoje cyklotras
Žadatel: Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Celkové náklady projektu: 260 000,- Kč
Výše dotace: 182 000,- Kč (70%)

Mechanizace k údržbě zelených ploch

Název projektu: Mechanizace k údržbě zelených ploch
Žadatel: Obec Otín, Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí
Celkové náklady projektu: 300 000,- Kč
Výše dotace: 210 000,- Kč (70%)

Multifunkční skleník – zelená oáza uprostřed města

Název projektu: Multifunkční skleník – zelená oáza uprostřed města
Žadatel: Bc. Olga Šmaková za sdružení podnikatelů Zahradnictví ŠMAK, Náměstí 78/2, 594 01 Velké Meziříčí
Celkové náklady projektu: 755 500,- Kč
Výše dotace: 362 500,- Kč (48%)

Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu

Název projektu: Rekonstrukce víceúčelového sportovního areálu
Žadatel: Tělovýchovná jednota Jiskra Měřín, Brněnská 295, 594 42 Měřín
Celkové náklady projektu: 401 200,- Kč
Výše dotace: 280 840,- Kč (70%)

Centrum volného času mládeže Velkého Meziříčí

Název projektu: Centrum volného času mládeže Velkého Meziříčí ( studie )
Žadatel: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Celkové náklady projektu: 168 000,- Kč
Výše dotace: 159 600,- Kč (95%)

Hydraulické nůžky HACO

Název projektu: Hydraulické nůžky HACO
Žadatel: JPL kovo s.r.o., Nad Tratí 172/43, 594 01 Velké Meziříčí
Celkové náklady projektu: 714 225,- Kč
Výše dotace: 288 625,- Kč (40,4%)

Komunitní obec Bory

Název projektu: Komunitní obec Bory ( aneb Nic není náhoda a zázraky se dějí )
Žadatel: Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory
Celkové náklady projektu: 626 450,- Kč
Výše dotace: 595 125,- Kč (95%)

4 klíče k Velkomezičíčské bráně

Název projektu: 4 klíče k Velkomezičíčské bráně
Cíl projektu:
  • rozvoj a spolupráce všech zainteresovaných partnerů MAS (obce, města, podnikatelé, fyzické osoby apod.) a to jak při přípravě a realizaci celé akce, ale také účastí v rozličných soutěžích či hrách,
  • zachování tradiční a kulturní společenské akce pro další generace, posílení identity obyvatel se svým mikroregionem, propagace regionu a jeho turistických možností apod.,
  • sportovně zábavnou formou stmelovat občany jednotlivých obcí
Výše dotace: 41 600,-Kč

Leader Vysočiny

Název projektu: Leader Vysočiny
Cíl projektu:

podpora činnosti místní akční skupiny

Výše dotace: 200.000,- Kč

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí