Rok 2012 - 2013

Projekt získávání dovedností, animace a provádění

V roce 2013 se MAS MOST Vysočiny přihlásila k realizaci OP při získání podkladů pro zpracování analytické a strategické části integrované strategie území z dotačního titulu Program rozvoje venkova, Osa III, Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. Projekt, na jehož realizaci byla dotace získána, byl nazván „Venkov pro Vysočinu - získávání dovedností“.

Výstupy tohoto projektu byly zpracování dotazníkového šetření mezi občany, kulaté stoly - setkání s občany, analytická a strategická studie, vyhlášení tréninkové výzvy s určitým zaměřením, propagační a informační akce MAS, propagační brožura a stáž u koučující MAS Přemyslovské střední Čechy, o.p.s. Slaný.

 

Setkání veřejnosti, Netín 20.9.2013 pdfzápis foto
Veřejné setkání Křižanov 30.10.2013 pdfzápis foto
Veřejné setkání Velká Bíteš 17.10.2013 pdfzápis foto

 

SPOLEČNĚ O REGIONU
Dne 10. 12. 2013 se od 16.30. hod., v koncertním sále JUPITER club Velké Meziříčí uskutečnila v rámci realizace projektu „Venkov pro Vysočinu-získávání dovedností" propagační akce MAS Most Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí „SPOLEČNĚ O REGIONU". Téměř 60 účastníků z Velkého Meziříčí a širokého okolí se seznámilo s historií a činností MAS Most Vysočiny. Mgr. Milan Dufek, ředitel MAS, který byl průvodcem akce, se ve svém vystoupení věnoval i úkolům MAS do budoucna. Akce byla současně i vyvrcholením komunitního projednávání analýzy současného stavu a potřeb území, které vyústilo k návrhům znění vize budoucího Strategického plánu rozvoje území.
Navrženy byly také cíle budoucího Strategického plánu rozvoje území v tomto znění:
-vytvořit podmínky a příležitosti pro lidi a krajinu, aby mohli vlastními silami uspokojit své potřeby.
-vytvořit podmínky a příležitosti pro lidi, kteří zde chtějí pracovat a žít

prop akce

Fotogalerie 

 

Kurz pro seniory

Název projektu: Kurz pro seniory
Popis projektu:
  • V roce 2012 proběhly kurzy pro seniory v termínu říjen-prosinec v roce 2012 a v prvním čtvrtletí roku 2013.
  • Pro zahájení systematického vzdělávání byly zvoleny jazykové kurzy a kurzy obsluhy počítačů a využití internetu. Kurzů se zúčastnilo celkem 20 posluchačů.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí