Výzvy

pdfVýzva

pdfHodnotící kritéria

pdfŽádost o poskytnutí příspěvku

 docSmlouva o partnerství

 

pdfPokyny k vyplnění

xlsSoupiska účetních dokladů

docZávěrečná zpráva

Seznam žádostí o dotaci na realizaci projektu spolupráce podpořených v rámci tréninkové výzvy vyhlášené MAS MOST Vysočiny, o.p.s.

žadatel

Název akce

Výše přiznané dotace

Obec Ořechov

Pálení čarodějnic

9 900,- Kč

Spolek rodičů a přátel dětí z Dětského

střediska Březejc

Vše o Filipojakubské noci

9 900,- Kč

Základní škola Heřmanov, okres Žďár nad

Sázavou

Velikonoční tvoření

10 000,- Kč

Obec Březské

Tradiční dětský karneval

5 000,- Kč

Srdce Horácka, o. s.

O Moravském Horácku

8 000,- Kč

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí