Rok 2014

Ukončení projektu „Podpora vzniku strategie místně vedeného komunitního rozvoje pro území MAS MOST Vysočiny, o.p.s.“

 Dnem 29. 8. 2014 byly ukončeny práce na tzv. pracovní verzi Strategie místně vedeného komunitního rozvoje pro území MAS MOST Vysočiny.

Realizace projektu byla zahájena od května 2014. Pracovní verze strategie místně vedeného komunitního rozvoje „Kvalita života II“, byla zpracovávána řešitelským týmem ve složení:

Vedoucí týmu Bc. Tereza Samešová, koordinátorka projektu JUDr. Diana Kutnerová.

Členové týmu: Josef Březka, Ing. Bohumil Káňa, Ing. Alois Koukola, Mgr. Jana Audy, Mgr. Naďa Jašová, Mgr. Naděžda Burianová, Ing. Petra Drápková, Aleš Horký, Bc. Petra Kunčarová.

Pracovní verze strategie má dvě části, analytickou a strategickou. Ve strategické části jsou aktivity, které by mohly být v období let 2014-2020 financovány prostřednictvím MAS Most Vysočiny, rozděleny do pěti skupin:

  1. Životní prostředí
  2. Zemědělství
  3. Podnikání a inovace
  4. Zaměstnanost a vzdělávání
  5. Obce (infrastruktura, občanská vybavenost, podpora života v obci) , cestovní ruch.

Široká veřejnost se může se zněním pracovní verze strategie seznámit na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a na webových stránkách MOST Vysočiny,o.p.s: www.masmostvysociny.cz.

Projekt „Venkov pro Vysočinu- získávání dovedností“ byl ukončen

Dne 30. 6. 2014 ukončil MAS MOST Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, realizaci projektu „Venkov pro Vysočinu-získávání dovedností“.
Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR v rámci opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.
V rámci projektu byla vyhlášena tzv. tréninková výzva k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektu spolupráce v rámci výše specifikovaného opatření.

Cílem výzvy bylo na území působnosti MAS MOST Vysočiny o. p. s.,

- podpořit akce zaměřené na posílení a udržení regionálních tradic
- informovat veřejnost o činnosti MAS Most Vysočiny
- propagovat a oživit činnost MAS

Podpořeny byly:

1.projekt obce Ořechov
2.projekt obce Březské
3.projekt ZŠ Heřmanov
4. projekt občanského sdružení Srdce Horácka
5.projekt občanského sdružení Spolek rodičů a přátel dětí z Dětského střediska Březejc.

 

Výstupem projektu bylo dále vytvoření podkladů pro analytickou a strategickou část ISÚ, implementační část ISÚ, uskutečnit propagační akci pro veřejnost, vydání informační brožury o MAS .

Rovněž byly aktualizovány webové stránky MAS: www.masmostvysociny.cz 

 

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí