Modifikace výzvy Prorodinná opatření II

Oznamujeme, že došlo k prodloužení data přijímání žádostí ve výzvě Prorodinná opatření II. A to na 30. 10. 2018 do 12 hodin.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí