Dotace z kraje Vysočina 2019

Kraj Vysočina podporuje celou řadu regionálních aktivit. V oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví 
pdfDotační_příležitosti_2019_z_kraje_Vysočina.pdf

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí