MAP II - Aktualizace Strategického rámce

UPOZORNĚNÍ: Aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání do roku 2023 v ORP Velké Meziříčí

V rámci MAP II (Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Velké Meziříčí) probíhá aktualizace Strategického rámce MAP do roku 2023. Aktualizaci bude projednávat Řídící výbor MAP v listopadu 2019.

V současné době je možné zasílat návrhy na doplnění Strategického rámce, a to investiční priority. Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů ve výzvách IROP, MAS a OP VVV s prioritami území je dle potřeby vždy zpracován Strategický rámec MAP jako strategická část Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Každý projektový záměr musí mít vazbu na některý z cílů MAP, tak bude prokazován soulad projektu s prioritami uvedenými ve Strategickém rámci MAP. Strategický rámec MAP může být aktualizován vždy po 6 měsících. Poslední schválená platná verze je zveřejněna na následujícím odkaze: https://www.masmost.cz/images/stories/MAP/vystupyproj/Strategick%C3%BD_r%C3%A1mec_MAP_pro_ORP_Velk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD-verze_4.0.pdf

Dovolujeme si Vás tímto požádat o kontrolu a aktualizaci přiloženého Strategického rámce MAP II v termínu do 23.10.2019. V případě, že bude potřeba některé údaje aktualizovat, kontaktujte mě, prosím, na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. čísle: 778 716 960

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí