Úprava indikátoru IROP

 UPOZORNĚNÍ – pro veřejnost:

 

Řídící orgán IROP požaduje po Místních akčních skupinách v rámci ČR, aby do konce měsíce října 2020 zajistily čerpání alokovaných dotací ve výši min. 51%. ...

 

docxZměna indikátoru IROP

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí