Změna výzvy č. 7 MAS MOST Vysočiny-IROP-Řízení rizik II

Upozorňujeme na změnu Výzvy č. 7 MAS MOST Vysočiny-IROP-Řízení rizik II

(viz Výzvy-Otevřené výzvy-IROP)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí