Standardizace MAS

MOST Vysočiny, o.p.s. podala dne 24.9.2020 Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS dle pokynů Ministerstva pro místní rozvoj. Splnění podmínek standardizace je podmínkou pro podání žádosti o podporu strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro nové programové období 2021-2027, na které již MAS pracuje. V rámci přípravy na programové období 2021-2027 bylo nezbytné aktualizovat základní dokumenty MAS

První Standardizací prošla MAS MOST Vysočiny úspěšně v roce 2015, která byla předpokladem pro podání strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí