Záznam semináře Mgr. Bínové na téma školní zralosti dětí

Na níže uvedeném odkazu lze zhlédnout webinář Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem na téma školní zralosti budoucích prvňáčků lektorky Mgr. Lenky Bínové.

https://www.youtube.com/watch?v=VGyKNijdMSc

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí