Vyhlášení výzvy v rámci PRV

MAS MOST Vysočiny připravuje již 8.výzvu z Programu rozvoje venkova

Výzva bude vyhlášena v průběhu měsíce února 2022 a to v celkové dotaci 9 934 596,-Kč. Finanční prostředky budou rozděleny do následujících 5 Fichí – Zemědělská prvovýroba, Podpora zpracování zemědělských produktů, Nezemědělské podnikání, Lesnictví, Mateřské a základní školy. V případě dotazů se obracejte na pracovníka pro PRV   (viz Kontakty). 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí