Aktuality

Aktuální situace v MAS

Charakteristika současné masky MAS Most Vysočiny, o.p.s. se v současné době připravuje na nové plánovací období 2014 - 2020. Jedním z klíčových úkolů je zpracování ISRÚ (integrovaná strategie rozvoje území) a SPL. Rádi bychom také ve svých řadách přivítali nové zájemce, kteří by svým přístupem a potenciálem přispěli k rozvoji regionu.

Číst dál: Aktuální situace v MAS

Centrum regionálního rozvoje venkova

CRRV o. s. je dobrovolné sdružení MAS, které usiluje v souladu s cíli Narodní sítě MAS ČR, o. s. o zkvalitnění práce METODOU LEADER na základě vzájemného sdílení znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe. MAS Most Vysočiny, o.p.s. je jedním ze zakladatelů sdružení, Mgr. Milan Dufek vykonává funkci místopředsedy.

Číst dál: Centrum regionálního rozvoje venkova

Valná hromada NS MAS ČR

valna-hromadaVe Žluticích, Karlovarský kraj, se 13. března uskutečnilo jednání výboru NS MAS ČR. Milan Dufek, ředitel naší masky, zde představil projekt LeaderFESTU 2013, který se uskuteční ve Velkém Meziříčí 20.-22.června. Pořadatelem je MAS MOST Vysočiny. Výbor také projednal naši žádost o vstup do národní sítě a MAS MOST Vysočiny se tak stala členem NS MAS ČR.

Číst dál: Valná hromada NS MAS ČR

LeaderFEST2013

Velké Meziříčí se stalo na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska, Polska, Chorvatska a Litvy diskutovaly na téma budoucnosti metody LEADER po roce 2014 v návaznosti na vzdělávání, partnerství a spolupráci všech aktérů ve venkovském prostoru.

Číst dál: LeaderFEST2013

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí