Aktuality

Operační programy 2014-2020

Přehled operačních programů schválených Evropskou komisí na léta 2014-2020 – viz odkaz zde.

V případě potřeby konzultace se můžete obrátit na kancelář MAS.

Zasedání Správní rady MOST Vysočiny o.p.s.

Dne 21.4.2015 od 16.00 hodin se bude v kanceláři MAS MOST Vysočiny konat zasedání Správní rady MOST Vysočiny o.p.s.

Pracovní schůzka ke společnému projektu „Uplatňování principů LEADER na Vysočině“

V pondělí, dne 13.4.2015 v JUPITER clubu ve Velkém Meziříčí, proběhla pracovní schůzka ke společnému projektu „Uplatňování principů LEADER na Vysočině“.

MAS MOST Vysočiny je jednou z 8 spolupracujících MAS na společném projektu, jehož cílem je posílit spolupráci MAS mezi sebou a společně vytvořit doporučující metodiku k výše uvedenému tématu.

NS MAS vydává ZPRAVODAJ VENKOVA

První tři vydání si můžete přečíst zde

Zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s.

12.2.2015 zasedala správní rad MOST Vysočiny o.p.s.

schválila po několika úpravách konečnou verzi Statutu společnosti, schválila přijetí partnerů MAS a projednala a schválila program jednání Nejvyššího orgánu MAS a to na 19.2.2015, vč. návrhu členů do jednotlivých orgán MAS, kteří budou na tomto zasedáni voleni.

Pověřila předsedkyni správní rady řízením 1.zasedání Nejvyššího orgánu organizační složky MAS a zajištěním volby jednotlivých orgánů MAS.

Jednání Nejvyššího orgánu organizační složky MAS MOST

19.2.2015 jednal Nejvyšší orgán organizační složky MAS MOST Vysočiny, který je složen ze všech v současné době 45 partnerů. Na jednání byla podána informace o nové struktuře obecně prospěšné společnosti, novém názvu a přítomní byli podrobně seznámeni s náplní činností volených orgánů MAS. Dále se uskutečnila volba orgánů MAS a byl zvolen:

11-ti členný Rozhodovací orgán, 5-ti členný Výběrový orgán a 9-ti členný Kontrolní a monitorovací orgán MAS. Patrneři MAS schválili Jednací řád Nejvyššího orgánu MAS.

 

19.2.2015 ještě téhož dne zasedali členové nově zvolených orgánů MAS a proběhla volba předsedů nově zvolených orgánů.

Předsedou Rozhodovacího orgánu MAS byl zvolen Ing. Radoslav Necid, předsedkyní Výběrového orgánu Ing. Zuzana Villertová a předsedkyní Kontrolního a monitorovacího orgánu JUDr. Diana Kutnerová.

(více zápisy).

Zasedání správní rady MOST Vysočiny o.p.s.

26.1.2015 zasedala správní rada MOST Vysočiny o.p.s.

schválila projektový tým pro realizaci projektu „Spolupráce“, doporučila koordinátorce projektu „Technická pomoc“ svolání samostatné schůzky k dopracování Strategie (SCLLD 2014-20), projednala a schválila Jednací řás správní rady a zabývala se pokračující standardizací organizační složky MAS.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí