Aktuality

Zasedání dozorčí rady MAS MOST Vysočiny o.p.s.

27.2.2015 zasedala dozorčí rada MOST Vysočiny o.p.s.

schválila Jednací řád dozorčí rady a zahájila kontrolu hospodaření poučnosti za rok 2014.

Seminář pro nové partnery

Dne 16.12.2014 se uskutečnil ve Velkém Meziříčí seminář pro žadatele o partnerství MAS MOST Vysočiny, na kterém byly předsedkyní správní rady MAS prezentovány základní údaje o možné spolupráci v nadcházejícím období.

Během semináře se rozvinula bohatá diskuse což přispělo k dalším podnětům činnosti MAS a přípravy strategie.

Zasedání nově zvolené správní a dozorčí rady

Po ukončení jednání zakladatelů následovalo jednání nově jmenovaných orgánů a to správní a dozorčí rady.

Na jednání správní rady byla předsedkyní zvolena Ing. Helena Bučková,

Na jednání dozorčí rady byla předsedkyní zvolena Ing. Marie Čejková.

Jednání zakladatelů o.p.s.

Dne 11.12.2014 se konalo zasedání zakladatelů o.p.s. MAS MOST Vysočiny na kterém byla ukončena na vlastní žádost pozice zakladatele a to pana Stanislava Doskočila.

Dále bylo projednáno odstoupení 12 členů správní rady a 3 členů dozorčí rady.

Zakladatelé nově jmenovali 6 členů správní rady a 3 členy dozorčí rady.

Zakladatelé vzali na vědomí změny Zakládací smlouvy, kdy dochází ke změně názvu obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny - nadále MOST Vysočiny o.p.s. Velké Meziříčí (dále Společnost) a další změny. Zakladatelé vzali na vědomí Statut Společnosti.

 

Zasedání správní rady

Dne 11.12.2014 zasedala správní rada MAS (SR) a projednala informaci o postupující přípravě standardizace MAS dle Metodiky Ministerstva zemědělství,

  • dále SR projednala a schválila navrhované změny v Zakládací smlouvě o.p.s., které budou předloženy na jednání zakladatelů k projednání.
  • Dále SR schválila ustanovení Organizační složky obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny a změnu názvu o.p.s. a to MOST Vysočiny Velké Meziříčí
  • dále SR projednala návrh nového znění Statutu společnosti
  • schválila text „Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci“ - pro partnery MAS.

Nástup zaměstnance MAS

K 1.9.2014 nastoupila do pracovního poměru paní Mgr. Naděžda Jašová na pozici manažera MAS a pracovníka odpovědného za realizaci Strategie. Po předchozím jednání správní rady v březnu 2014 byla přijata bez výběrového řízení z důvodu dlouholetého působení ve funkci manažerky Mikroregionu ve které se osvědčila.

Ukončení OP technická pomoc

Dne 29.8.2014 byl ukončen OP Technická pomoc vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj v únoru 2014 zaměřený na získávání poznatků a potřeb regionu MAS. Výstupem tohoto projektu byla pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území. Po provedené kontrole byla požadovaná dotace vyplacena.

Zasedání správní rady

Dne 26.8.2014 zasedala správní rada MAS a projednala informaci koordinátorky projektu JUDr. Kutnerové o realizaci projektu „Technická pomoc“ pro zpracování pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a o výsledcích práce pracovních skupin a spolupráce s firmou VIA ALTA, a.s. Třebíč, konkrétně se s Mgr. Samešovou, která zodpovídá za zpracování výše uvedeného dokumentu ve spolupráci pracovními skupinami MAS

Správní rada se dále zabývala nutností přípravy standardizace MAS. V květnu 2014 byla Ministerstvem zemědělství vydána ve finální verzi „Metodika pro standardizaci MAS“ vč. schematického postupu pro standardizaci.

Příjem žádostí o standardizaci MAS je do 22. 5. 2015 a vlastní proces je rozdělen do pěti standardů a to:

  1. územní působnost

  2. místní akční skupina

  3. orgány MAS

  4. kancelář MAS

  5. institucionalizace MAS.

Předpoklad podání žádosti MAS o standardizaci je únor – 15. březen 2015. Pro další období již nebudou členové, ale partneři MAS, kteří uzavřou s MAS MOST Vysočiny o.p.s .“Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci“, kde se partner přihlásí i zájmové skupině. Správní rada dále projednala návrh na obsazení jednotlivých orgánů MAS pro příští období. Odsouhlasila, aby dle Metodiky.. byly ponechány doporučené názvy orgánů MAS. standardizaci bude na internetových stránkách podávána informace v samostatné záložce „Standardizace MAS“.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí