Aktuality

Ukončení OP osvojování dovedností ...

Ke 30.6.2014 byly ukončeny práce na OP Osvojování dovedností, animace a provádění, Opatření III.4.1, pod názvem „Venkov pro Vysočinu - získávání dovedností“ a provedeno konečné vyúčtování. Po kontrole závazných ukazatelů byla požadovaná dotace vyplacena.

 

Zasedání správní rady

Dne 27.6. 2014 zasedala správní rada MAS a projednala stanovisko dozorčí rady k hospodaření MAS za rok 2013 a schválila výroční zprávu MAS MOST Vysočiny za rok 2013 a uložila řediteli Mgr. Dufkovi zajištění uložení výroční zprávy do rejstříku listin.

Stáž členů MAS

Dne 20.5.2014 se v rámci OP III.4.1 pod názvem „Venkov pro Vysočinu – získávání dovedností“ uskutečnila stáž pěti členů MAS u podpořené MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Slaný, za účelem získávání zkušeností a to zejména s realizací vyhlášených projektů MAS.

Zasedání správní rady

Dne 24.3.2014 zasedala správní rada MAS Most Vysočiny a projednala informaci koordinátorky projektu o stavu a dalším postupu při realizace projektu „ Venkov pro Vysočinu - získávání dovedností“. Jedním z povinných výstupů je stáž u koučující MAS ve Slaném, která je plánována na měsíc květen 2014.

Důležitým bodem jednání byla informace o požadavcích na standardizaci místních akčních skupin. Metodika pro standardizaci není v konečné verzi schválena a proto se očekávají na základě připomínek jednotlivých MAS ještě změny. Podle posledních záměrů by MAS měla být pouze organizační složkou bez subjektivity, v rámci o.p.s..

Dále se správní rada zabývala potřebou přijetí zaměstnance do pracovního poměru, odpovědného za realizaci strategie a manažera MAS. Byl podán návrh na Mgr. Naděždu Jašovou, která dříve pracovala jako manažerka Mikroregionu.

Jednání správní rady

Dne 28.1.2014 zasedala správní rada MAS Most Vysočiny a projednala Výzvu k podání žádosti o podporu pro rok 2014 v rámci OP Technická pomoc, vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj. SR odsouhlasila přihlášení MAS MOST Vysočiny na základě této výzvy k tomuto OP. Cílem výzvy je přispět k vytvoření kvalitní integrované strategie rozvoje území MAS na období 2014 – 2020.

Dále se správní rada zabývala dokončení územní celistvosti MAS a to vyjádřením se obce Žďárec a s tím související obce Tišnovská Nová Ves. Jejich kladné rozhodnutí tak ukončilo jednání o územní celistvosti MAS a v souhlas v realizací strategie na území příslušné obce vydalo všech 59 obcí..

Setkání občanů, podnikatelů a veřejnosti ve Velké Bíteši

Dne 17.10.2013 – se konalo setkání občanů, podnikatelů a veřejnosti ve Velké Bíteši k přípravě Integrované rozvojové strategie.

Fotogalerie

Setkání občanů, podnikatelů a veřejnosti v obci Netín

Dne 20.9.2013 – se konalo setkání občanů, podnikatelů a veřejnosti v obci Netín k přípravě Integrované rozvojové strategie.

Fotogalerie

Aktualizace stránek masmost.cz

Připravujeme aktualizaci struktury stránek masmost.cz

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí