Aktuality

ZŠ Heřmanov pořádá v rámci tréninkové výzvy dne 11.4.2014 podpořenou akci

hermanov

Co je nového pro MAS (místní akční skupiny) v rámci ČR

 • Významná dohoda pro venkov. MAS by mohly rozdělovat v regionech 35 miliard a další v PRV
 • Evropské fondy potřebují změnu. Venkov je příležitostí, jak účelně investovat finanční prostředky
 • Zástupci NS MAS (Národní síť místních akčních skupin) jednali s novými ministry. Finišuje příprava Dohody o partnerství

Více se dozvíte ve ZPRAVODAJI VENKOVA pdfzde

Tréninková výzva

Dne 7.3.2014 byla vyhlášena tréninková výzva v rámci projektu Osvojování dovedností, animace a provádění vyhlášeného Ministerstvem zemědělství, ve kterém je MAS od roku 2013 zapojena pod názvem „Venkov pro Vysočinu – získávání dovedností“. Následně dne 18.3.2014 se konal seminář pro žadatele a předkladatele projektů. Jednalo se o další povinný výstup tohoto projektu, který se setkal u veřejnosti s velice kladným ohlasem. Na základě výzvy se přihlásilo šest uchazečů a výběrovou komisí bylo doporučeno k realizaci pět předložených projektů.
Výzva byla zaměřena na podporu udržení regionálních tradic a zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti MAS. Na všech těchto akcích se zúčastnili zástupci správní nebo dozorčí rady vč. koordinátorky projektu.
Na přípravě jednotlivých akcí v rámci vyhlášené výzvy se podílela řada spolků i občanů a účast na těchto akcích byla vysoká. MAS byla zástupci MAS na všech akcích prezentována a to jak slovně, tak prostřednictvím brožury o činnosti MAS, která byla jedním z povinných výstupů projektu.

 Více informací naleznete v sekci Výzvy.

ZAPOJTE SE I VY DO PŘÍPRAVY STRATEGIE PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ

V současné době je pro nás stěžejní připravit kvalitní Integrovanou strategii rozvoje území na období 2014 – 2020.

Při tvorbě strategie pracujeme metodou LEADER, vytvořenou EU.

LEADER je finanční nástroj EU zaměřený na podporu a rozvoj venkova. Finanční prostředky získané z tohoto programu si rozdělují samy venkovské oblasti, a to prostřednictvím Místních akčních skupin.

Jedná se o spolupráci podnikatelů, zemědělců, samospráv a neziskových organizací. LEADER je hodnocen jako nejúspěšnější a nejefektivnější způsob rozdělování financí.

Místní akční skupiny (MAS) jsou založeny na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na místní úrovni.

Hlavním úkolem MAS je aktivizace občanů daného regionu, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktiv obyvatel venkovských regionů.

Aby bylo možné region správně rozvíjet, musí mít MAS představu o tom, co region potřebuje, co chce MAS podporovat a toto vše musí mít ve strategii rozvoje regionu. Členem MAS se může stát každý, kdo je ochoten se na tvorbě této strategie podílet, každý, kdo si myslí, že k ní má co říci, každý koho zajímá budoucnost našeho regionu.

Principy metody LEADER v ČR (Nařízení rady EU č. 1698/2005, čl.61)

 1. Existující strategie místního rozvoje
 2. Partnerství mezi veřejným a sektorem na místní úrovni tvořící místní akční skupinu (MAS)
 3. Přístup „zdola – nahoru“ při přípravě a realizaci strategie
 4. Integrované a vícesektorové akce
 5. Inovační přístup
 6. Spolupráce
 7. Vytváření sítí  
 8. Morální principy, mezilidské vztahy
 9. Výchova, vzdělávání, informace
 10. Živý venkov

Vyzýváme proto vás občany žijící na území MAS MOST Vysočiny, aby jste se i vy zapojili svými náměty, poznatky a připomínkami k přípravě Integrovanou strategie rozvoje území.

Záleží teď na tom, jaká bude kvalita připravované strategie. Dle stanovených priorit ve Strategii budeme moci pro území MAS, pokud bude Strategie schválena, čerpat finanční prostředky z fondů EU v období 2014 – 2020.

Máte-li zájem stát se členy (členkami) týmu pro přípravu Strategie, podívejte se na stránky www.masmostvysociny.cz a přihlaste se na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rádi bychom s vaší pomocí naplnili vizi strategie MAS:

„ MAS MOST Vysočiny je území, ve kterém stojí za to žít a pracovat“

Správní rada MAS

Prezentace MAS

SPOLEČNĚ O REGIONU
Dne 10. 12. 2013 se od 16.30. hod., v koncertním sále JUPITER club Velké Meziříčí uskutečnila v rámci realizace projektu „Venkov pro Vysočinu-získávání dovedností" propagační akce MAS Most Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí „SPOLEČNĚ O REGIONU". Téměř 60 účastníků z Velkého Meziříčí a širokého okolí se seznámilo s historií a činností MAS Most Vysočiny. Mgr. Milan Dufek, ředitel MAS, který byl průvodcem akce, se ve svém vystoupení věnoval i úkolům MAS do budoucna. Akce byla současně i vyvrcholením komunitního projednávání analýzy současného stavu a potřeb území, které vyústilo k návrhům znění vize budoucího Strategického plánu rozvoje území:
Velkomeziříčsko-Bítešsko - místo, kde chceme žít, mít rodinu a pracovat.
Region, kde stojí za to žít a pracovat
Velkomeziříčsko-Bítešsko – region, kde stojí za to žít a mít kde pracovat.
Navrženy byly také cíle budoucího Strategického plánu rozvoje území v tomto znění:
-vytvořit podmínky a příležitosti pro lidi a krajinu, aby mohli vlastními silami uspokojit své potřeby.
-vytvořit podmínky a příležitosti pro lidi, kteří zde chtějí pracovat a žít
Mgr.Dufek neopomněl poděkovat starostům a zastupitelům obce Netín, městysu Křižanov a města Velká Bíteš, kteří připravili důstojné a milé prostředí pro komunitní projednávání potřeb území, která se konala v období září-říjen 2013.
Poděkování patří i starostům členských obcí, kteří spolupracovali s MAS Most Vysočiny při dotazníkovém šetření, týkajícím se analýzy stavu území.

Za MAS Most Vysočiny, o.p.s.
Ing. Helena Bučková, předsedkyně správní rady

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

prop akce

Fotogalerie

Setkání občanů, podnikatelů a veřejnosti v obci Křižanov

28.3 KP Krizanov 31.10.13Dne 31.10.2013 – se konalo setkání občanů, podnikatelů a veřejnosti v obci Křižanov k přípravě Integrované rozvojové strategie.

Fotogalerie

Pracovní schůzka pracovní skupiny pro tvorbu IRSÚ

Dne 19.6. 2013 se uskutečnila pracovní schůzka pracovní skupiny pro tvorbu IRSÚ s ředitelkou zkušené MAS Přemyslovské střední Čechy – kaučing.

Zasedání pracovní skupiny

Dne 10.6. 2013 – zasedala pracovní skupina pro přípravu Integrované rozvojové strategie území pro období 2014 – 20.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí