7. výzva PRV

7. výzva MAS MOST Vysočiny PRV

Seznam přijatých žádostí v 7. výzvě PRV 

Termín vyhlášení výzvy : 17. 2. 2021

Termín příjmu žádostí od 22. 2. do 1. 4. 2021

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše alokace pro 7. výzvu je 11 753 651 Kč.

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 7


TEXT VÝZVY:

Vypsané Fiche:

Semináře:

 

Dokumenty k výzvě

Dokumenty k Hlášení o změnách:

Dokumenty k výběrovému zadávacímu řízení

Dokumenty k Žádosti o platbu:

Cenové tabulky pro stavební práce

Cenová soustava RTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí