6. výzva PRV

Zápis z jednání RO 22.6.2020

 Postup registrace žádosti na SZIF

Postup registrace žádosti na SZIF

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v 6. výzvě PRV

Zápis z jednání VO 10.6.2020

Seznam přijatých žádostí v 6. výzvě PRV

Pozvánka na seminář

Text 6. výzvy PRV

Pravidla pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (pravidla pro žadatele)

Fiche 1 - Zemědělská prvovýroba

Fiche 2 - Podpora zpracování zemědělských produktů

Fiche 3 - Stabilizace podnikání v malých obcích a vytvoření podmínek pro podnikání

Fiche 6 - Lesnictví

Pozvánka na seminář pro Žadatele ve výzvě č. 6

Užitečné informace

Prezentace k semináři:

PRV základní informace pro Žadatele

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 6

 

Návody:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí