Kontakt

MAS MOST Vysočiny, o.p.s.

Náměstí 15/17
594 01 Velké Meziříčí


Kancelář MAS - kontaktní osoba: 
Mgr. Naděžda Jašová


Konzultační hodiny: 
úterý 9:30 - 15:00 hodin


Pevná linka: +420 566 782 012


Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Milan Dufek
Ředitel
Mgr. Naděžda Jašová
Manager SCLLD, projekt MAP
Ing. Helena Bučková
Předsedkyně správní rady, koordinátorka OPZ+
JUDr. Diana Kutnerová
Dotace IROP
Mgr. Zuzana Syslová
Dotace PRV, koordinátorka OPZ+
Ing. Jitka Kourková
Projekt MAP
Ing. Monika Bližňáková
Projekt MAP
Bc. Markéta Stará
Dotace SZP
Lucie Augustová
Dotace SZP