Zápisy a usnesení

Správní rada

2012
pdfZápis z jednání Správní rady (26.11.2012)

2013
pdfZápis z jednání Správní rady (30.1.2013)
pdfZápis z jednání Správní rady (11.3.2013)
pdfZápis z jednání Správní rady (25.4.2013)
pdfZápis z jednání Správní rady (25.7.2013)
pdfZápis z jednání Správní rady (18.9.2013)
pdfZápis z jednání Správní rady (14.10.2013)
pdfZápis z jednání Správní rady (10.12.2013)

2014
pdfZápis z jednání Správní rady (28.1.2014)
pdfZápis z jednání Správní rady (23.4.2014)
pdfZápis z jednání Správní rady (27.6.2014)
pdfZápis z jednání Správní rady (26.8.2014)
pdfZápis z jednání Správní rady (27.11.2014)
pdfZápis z jednání Správní rady (11.12.2014 15:00)
pdfZápis z jednání Správní rady (11.12.2014 18:30)

2015
pdfZápis z jednání Správní rady (26.1.2015)
pdfZápis z jednání Správní rady (12.2.2015)
pdfZápis z jednání Správní rady (21.4.2015)
pdfZápis z jednání Správní rady (24.8.2015)
pdfZápis z jednání Správní rady (15.9.2015)
pdfZápis z jednání Správní rady (25.11.2015)

2016
pdfZápis z jednání Správní rady (31.5.2016)
pdfZápis z jednání Správní rady (14.12.2016)

2017
pdfZápis z jednání Správní rady14.2.2017)                                                                                                                                                                                          

 pdfZápis z jednání správní rady (20.6.2017) 

2018

docxZápis z jednání Správní rady (21.3.2018)                                                                                                                                                                                           

pdfZápis z jednání Správní rady (28.6.2018)  

docxZápis z jednání Správní rady (09.10.2018)

2019

pdfZápis_z_jednání_Správní_rady_27.6.2019.pdf

pdfZápis_z_jednání_Správní_rady_11.7.2019_.pdf

 

 

Dozorčí rada

2013
pdfZápis z jednání Dozorčí rady (16.12.2013)

2014
pdfZápis z jednání Dozorčí rady (26.6.2014)

2015
pdfZápis z jednání Dozorčí rady (27.2.2015)

2016
pdfZápis z jednání Dozorčí rady (4.3.2016)

2017   

docxZápis z jednání Dozorčí rady (14.2.2017)

docxZápis z jednání Dozorčí rady (15.03.2017)

2018

docxZápis z jednání Dozorčí rady (27.06.2018)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí