Projekty MAS - SCLLD

Příprava strategie 2021-2027

Strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD) 

pdfStrategie-Kvalita_života_III-CLLD_21_04_135.pdf

SCLLD MAS MOST Vysočiny je integrovaným projektem celého území, na jehož základě dochází ke zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu Velkomeziříčsko-Bítešsko.

Tvorba SCLLD 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027 vytváří MAS MOST Vysočiny ve spolupráci s dalšími subjekty v území. V rámci tvorby strategie jsou v území vyplňovány dotazníky ze strany obyvatelů, představitelů obcí a měst, od podnikatelů a neziskových organizací. MAS také shromažďuje záměry z celého území od dalších zainteresovaných subjektů subjektů, bude pořádat komunitní projednávání v rámci obcí, mikroregionu apod.

V programovém období 2021–2027 bude realizována strategie MAS MOST Vysočiny na území 61 obcí. Území se oproti současnému programovému období rozšíří o 2 obce.

Dotazníkové šetření bylo uzavřeno a v současné době probíhá vyhodnocení došlých odpovědí.

 

Seznam obcí

Mapa území MAS pro období 2021-2027

MAPA MAS FINAL DATA 01 copy

Podkladové materiály a výstupy týkající se tvorby SCLLD:

Podklady z konání focus group

Zápis z jednání FG Životní prostředí

Fotografie Focus group

Podklady z veřejného projednávání

Zápis veřejného projednávání

Fotografie

Výsledky dotazníkového šetření

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí