MOST Vysočiny - technická pomoc I.

Realizace projektu MOST Vysočiny - technická pomoc I.

Registrační číslo CZ.07.02.01/00/22_003/0000170
Popis projektu:

Předmětem projektu je zajištění provozu, administrativního zázemí a základních činností MAS Most Vysočiny souvisejících s realizací Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje Kvalita života III na období 2021-2027 (SCLLD) na území MAS.  Realizací tohoto projektu má MAS možnost naplňovat svoji strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) a profesionálně podporovat na svém území žadatele o finanční podporu z dotačních výzev IROP, SZP a OP TAK, vyhlašovaných kanceláří MAS Most Vysočiny. 

Termíny realizace projektu: 1. 11. 2023 – 30. 9. 2024

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.