Důležité Změny v Programu Nová Zelená Úsporám Light

Úspěšný program Nová Zelená Úsporám Light, zaměřený na seniory a domácnosti s nižšími příjmy, letos podpořil rekordních 50 tisíc žadatelů. S celkovou finanční injekcí bezmála 6 miliard korun, program pomohl významně snížit výdaje za energie těmto domácnostem.

Kvůli nutnému navýšení alokace je program dočasně pozastaven a bude obnoven 17. ledna 2024 s dodatečnými 3 miliardami korun.

Dojde k rozšíření podpory o rodiny s přídavky na děti. 

Budou zavedeny přísnější kritéria pro instalaci výrobků, aby se zabránilo používání nekvalitních produktů.

Program se dále rozšíří i na bytové domy, zvláště pro domácnosti, které dosud nemohly vyměnit okna během celkové rekonstrukce. 

Navíc, program pokračuje ve své poradenské roli skrze MAS a EKIS, poskytující pomoc s výběrem úsporných opatření a správou žádostí. 

Oficiální tisková zpráva MZe

Hlavní změny a novinky od ledna přehledně