Uzavření Nové zelené usporám Light

Dnes kolem 10. hodiny byl ukončen příjem žádostí v rámci výzvy 1/2024 - Nová zelená úsporám Light z důvodu vyčerpání finančních prostředků. 

K otevření příjmu žádostí v nové výzvě NZÚ Light dojde opět 25. června v 10 hodin.

V současné době se připravují podmínky nové výzvy NZÚ Light, která ještě lépe zacílí na nejzranitelnější domácnosti a budou rozšířeny možnosti v rámci zateplení. V nové výzvě také dojde k úpravě některých podmínek, které budou mít vliv na výpočet dotace. Změny budou zveřejněny 30.5.2024. 

Vzhledem k vyhlášení nové výzvy a částečné úpravě podmínek dojde také ke změně povinných příloh k žádosti. 

Z tohoto důvodu v rámci poradenství pozastavujeme návštěvy u žadatelů a přípravu podkladů k žádostem.  

Děkujme za pochopení.