Vyhlášení 1. výzvy MAS MOST Vysočiny-IROP-HASIČI

MAS MOST Vysočiny informuje o vyhlášené výzvě v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v opatření HASIČI.

Více pod odkazem: www.masmost.cz/irop/1-vyzva-1