Vzdělávací akce v rámci projektu MAP

Od září 2016 probíhají vzdělávací akce (semináře, workshopy atd.) pro ředitele, pedagogy a další zájemce na různá témata související se vzděláváním na úrovni mateřských a základních škol.

Harmonogram akcí:

7. 9. 2016

Zájmové vzdělávání v ZŠ – smysluplné trávení volného času – školní družiny

Lektorka: Mgr. Dana Svobodová

30. 11. 2016

„Začarovaný kruh dítě – rodič – učitel, aneb kde je pravda?“

Lektorka: PaedDr. Karla Hrabčíková

18. 1. 2017

Orientujete se v inkluzi?

Lektorka: Mgr. Jarmila Fraiová

20. 2. 2017

Psychomotorické a pohybové hry v zájmovém vzdělávání

Lektorka: Mgr. Dana Svobodová

14. 3. 2017

Polytechnická výchova v ZŠ

Lektor: Bc. Stanislav Juhas

22. 3. 2017

Školní zralost

Lektorka: Mgr. Jana Lišková

29. 3. 2017

Individuální vzdělávací plán ve školní praxi

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

4. 5. 2017

Inkluze / První pomoc

Lektorky: MUDr. Irena Zimenová, Mgr. Kristina Pokorná

10. 5. 2017

Komunikace s rodiči, Základní vývojové potřeby

Lektorka: PaedDr. Jana Svobodová

25. 5. 2017

Práce s diferencovanou třídou v matematice

Lektorka: Mgr. Lenka Ondráčková

11. 9. 2017

Projekty v zájmovém vzdělávání? Senzace! (I. část)

Lektorka: Mgr. Dana Svobodová

10. 10. 2017

Projekty v zájmovém vzdělávání? Senzace! (II. část)

Lektorka: Mgr. Dana Svobodová

16. 10. 2017

Vzdělání a škola ve světle práva

Lektor: Mgr. Ladislav Dvořák

26. 10. 2017

Polytechnická výchova v MŠ

Lektorka: Mgr. Ivana Halamíčková

9. 11. 2017

Storytelling a improviazace - klíčové kompetence k rozvoji vzdělávání a čtenářské gramotnosti

Mgr. Monika Nevolová

16. 11. 2017

Storytelling a improviazace - klíčové kompetence k rozvoji vzdělávání a čtenářské gramotnosti

Mgr. Monika Nevolová

28. 11. 2017

Inkluze / První pomoc

Lektorky: MUDr. Irena Zimenová, Mgr. Kristina Pokorná

18. 1. 2018

Prevence syndromu vyhoření stres na pracovišti

Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

1., 2., a 9. 2. 2018

Metoda vědomé stopy pohybu

Lektor: akad. mal. Táňa Svatošová

16. 2. 2018

Komunikace a hlasový projev pedagoga

Lektor: Jan Přeučil

26. 2. 2018

Vzdělání a škola ve světle práva

Lektor: Mgr. Ladislav Dvořák

Březen 2018

Branný den do škol

13. 3. 2018

Vztahy ve školní sborovně

Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka

28. 3. 2018

Komunikace s rodiči, Základní vývojové potřeby

Lektorka: PaedDr. Jana Svobodová
Další vzdělávací akce připravujeme.