MAP III. - MAS MOST Vysočiny,o.p.s.

MAP III.

Třetí projekt Místních akčních plánů vzdělávání MAP III v ORP Velké Meziříčí odstartoval 1. září 2022.
Projekt MAP III je opět prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního (společného) vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  

Hlavním přínosem realizace MAP je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. 

Principy MAP: ▪ spolupráce ▪ zapojení dotčené veřejnosti do plánovacích procesů ▪ dohody ▪ otevřenosti ▪ SMART ▪ udržitelnosti ▪ partnerství


Hlavní cíl projektu je naplňován realizací aktivit:

 Aktivita A1

Rozvoj a aktualizace MAP 

- bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánování, bude podpořeno udržení partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů.

- Výstupem aktivity jsou:  - Strategický rámec MAP do roku 2025,  - Akční plány na roky 2023, 2024, 2025  

Aktivita A2

Evaluace procesu MAP

        - Realizace vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2020.              Výstupem aktivity bude Závěrečná evaluační zpráva.

        - V rámci evaluace bude vyhodnocena především účelnost, dopady a udržitelnost MAP.                                                                                     


Organizační struktura v MAP III: 

Řídící výbor

Pracovní skupiny

Partnerství MAP

Realizační tým

  

Termín realizace projektu:        9/2022 – 11/2023

Realizátor projektu:                  MOST Vysočiny, o.p.s.

Celkový rozpočet:                     1 997 263,80 Kč (přímé náklady 1 426 617,00 Kč, paušál. sazba 40% = 570 646,80 Kč)