Řídící výbor MAP III

Řídící výbor

Činnost Řídícího výboru

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je vytvořen a funguje na principu partnerství. Jeho role je spjata s procesem plánování, tvorby a schvalování MAP. Skládá se ze zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor si volí svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. Řídicí výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem.

Co je jeho hlavní náplní?

– projednává a schvaluje dokumenty vytvořené v rámci MAP (zejm. analytickou část, Strategický rámec MAP, Dohodu o investicích, Akční plán vzdělávání, Evaluační zprávu apod.)

– na svém prvním zasedání projednává a schvaluje Statut ŘV a Jednací řád ŘV, volí svého předsedu– zasedání ŘV jsou neveřejná a schází se podle potřeby, nejméně však 2x ročně nebo na základě podnětu některého z členů ŘV MAP

STATUT.pdf

JEDNACI-RAD.pdf


Zápisy z jednání:

Zapis č.4-10.11.2023.pdf

Zapis č.3-28.4.2023.pdf

Zapis č.2-27.3.2023.pdf

Zapis č.1-22.11.2022.pdf


Aktualizované složení Řídícího výboru:

 Zastupuje

 Jméno

 Instituce

 Kraj Vysočina

 Mgr. Miloš Molák

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení strategického plánování

 

KAP

 

Ing. Jana Hadravová

Vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina, odborná konzultantka realizačního týmu projektu KAP Kraje Vysočina

Zástupce Centra podpory projektu SRP v Kraji Vysočina

 Mgr. Soňa Baueršímová

 Centrum podpory NPI ČR Jihlava

Zástupce RT MAP

 JUDr. Diana Kutnerová

 MOST Vysočiny, o.p.s.

Zástupce ORP

 Ing. Pavel Stupka

Vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu Velké Meziříčí

Zástupci zřizovatelů škol

 Ing. Karel Dvořák

 Starosta obce Ruda

 

 Martin Vávra

 Starosta obce Vídeň

Zástupci obcí, které nezřizují školu

 Michal Drápela

 Starosta obce Martinice

 

 

 Mgr. Marie Brabcová

 Pedagog, ZŠ Sokolovská

 

 

 Mgr. Petr Blažek

 Ředitel ZŠ Školní, Velké Meziříčí

 

Vedení škol,

 Mgr. Josef Prokop

Ředitel Základní školy a Praktické školy, Velké Meziříčí

učitelé

 Mgr. Daniel Ubr

 Ředitel ZŠ a MŠ Křižanov

 Mgr. Naděžda Buriánová

 Pedagog, MŠ Velká Bíteš

 Mgr. Irena Martincová

 Ředitelka ZŠ a MŠ Tasov

 Mgr. Milan Malý

 Ředitel ZŠ a MŠ Osová Bítýška

 Mgr. Veronika Pechová

 Ředitelka ZŠ a MŠ Moravec

 Mgr. Hana Sedláková

 Ředitelka MŠ Velká Bíteš

 Anna Rösslerová

 Ředitelka MŠ Ořechov

Mgr. Jitka Hublová

(Mgr. Jitka Dobrovolná)

 Ředitelka ZŠ a MŠ Velké Meziříčí, Mostiště

Zástupce školních družin

 Mgr. Eva Rozmarinová

 Vedoucí vychovatelka ZŠ Měřín

Zástupce rodičů

 

 Ing. Jitka Kočí

 Vlkov

 Ing. Monika Bližňáková

 Jabloňov

Zástupce organizací neformální vzdělávání

 RNDr. Jozef Zetěk

 Chaloupky

 ZUŠ

 Mgr. Martin Karásek

 Ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

 Mikroregion VMB

 Ing. Jiří Servít

 Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko