Výstupy projektu MAP III

Akční plán na rok 2025

Akční plán na rok 2024

Aktualizace-Roční Akční plán-2022-2023

Strategický rámec MAP do roku 2025-verze 10.0 vč. tabulek investičních záměrů 2021-2027

Strategický rámec-verze-9.0 vč.investičních záměrů 21-27

Organizační struktura

Komunikační plán

Identifikace dotčené veřejnosti


Priority a cíle vzdělávání v ORP Velké Meziříčí schválené Řídícím výborem MAP dne 10.11.2023

PRIORITA 1

Dostupnost, inkluze a kvalita předškolního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí

Cíl 1.1

Infrastruktura MŠ – Rekonstrukce a výstavba MŠ

Cíl 1.2

Vybavení MŠ - zvýšení kvality vzdělávání

Cíl 1.3

Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání 

Cíl 1.4

Rozvoj potenciálu každého dítěte (Podpora vzdělávání dětí - Rozvoj pregramotností u dětí MŠ)

PRIORITA 2

Dostupnost, inkluze a kvalita základního vzdělávání v ORP Velké Meziříčí se zaměřením především na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

Cíl 2.1

Infrastruktura ZŠ – Rekonstrukce ZŠ

Cíl 2.2

Vybavení ZŠ – zkvalitnění výuky 

Cíl 2.3

Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání

Cíl 2.4

Rozvoj potenciálu každého žáka (Podpora vzdělávání žáků - Rozvoj gramotností)

PRIORITA 3

Zajištění a zvýšení dostupnosti a kvality zájmového a neformálního vzdělávání a základních

uměleckých škol v ORP Velké Meziříčí

Cíl 3.1

Rekonstrukce a vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání a 

Základních uměleckých škol 

Cíl 3.2

Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání /pracovníků v zájmovém a neformálním vzdělávání a ZUŠ

Cíl 3.3

Podpora volnočasových aktivit dětí a žáků

PRIORITA 4

Posílení spolupráce a dosažení souladu mezi aktéry vzdělávání v ORP Velké Meziříčí

Cíl 4.1

Spolupráce klíčových aktérů vzdělávání