Řídící výbor MAP IV

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí. Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Řídící výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem, volí si ze svých členů předsedu.


PŘEHLED ČLENŮ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU MAP IV

 

Zastupuje v ŘV:

 

Jméno

 

Funkce a Instituce

Kraj Vysočina/projekt IDZ 

 Ing. Jana Hadravová

Vedoucí Oddělení rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

 Zástupce RT MAP

JUDr. Diana Kutnerová

 MOST Vysočiny, o.p.s.

 Zástupce ORP

 Ing. Pavel Stupka

Vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu Velké Meziříčí

 Zástupci zřizovatelů škol

 Ing. Karel Dvořák

 Starosta obce Ruda

 Martin Vávra

 Starosta obce Vídeň

Zástupci obcí, které nezřizují školu

 Michal Drápela

 Starosta obce Martinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení škol,

učitelé

 Mgr. Marie Brabcová

Pedagog, ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí

 Mgr. Petr Blažek

 Ředitel ZŠ Školní, Velké Meziříčí

 Mgr. Josef Prokop

Ředitel Základní školy a Praktické školy, Velké Meziříčí

 Mgr. Daniel Ubr

 Ředitel ZŠ a MŠ Křižanov

Mgr. Naděžda Buriánová

 Pedagog, MŠ Velká Bíteš

Mgr. Irena Martincová

 Ředitelka ZŠ a MŠ Tasov

 Mgr. Milan Malý

 Ředitel ZŠ a MŠ Osová Bítýška

 Mgr. Veronika Pechová

 Ředitelka ZŠ a MŠ Moravec

 Mgr. Hana Sedláková

 Ředitelka MŠ Velká Bíteš

 Anna Rösslerová

 Ředitelka MŠ Ořechov

 Mgr. Jana Součková

 Ředitelka ZŠ a MŠ Ruda

Zástupce školních družin

Mgr. Eva Rozmarinová

 Vedoucí vychovatelka ZŠ Měřín


Zástupce rodičů 

 Ing. Jitka Kočí

 Obec Vlkov

Ing. Monika Bližňáková

 Obec Jabloňov

Zástupce organizací neformální vzdělávání 

 RNDr. Jozef Zetěk

 Chaloupky

 ZUŠ

 Mgr. Martin Karásek

 Ředitel ZUŠ Velké Meziříčí

 Mikroregion VMB

 Ing. Jiří Servít

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko